INSTAGRAM

TIKTOK

YOUTUBE

Si Te Porosisim?

Ne anen e poshtme te djathte te webfaqes keni nje vegel me mbishkrimin “chat”. Pasi ta shtypni ate do redirektoheni tek faqja jone zyrtare e facebookut. Aty nje agjent i dedikuar per ju do ju ktheje pergjigjjen dhe do mundeni te beni porosine.

Sherbimet Tona

Instagram

 • Followers
  Followers €25

  5000 Followers Instagram

 • Followers
  Followers €45

  10,000 Followers Instagram

 • Followers
  Followers €80

  20,000 Followers Instagram

 • Followers
  Followers €150

  40,000 Followers Instagram

 • Followers
  Followers €250

  70,000 Followers Instagram

 • Followers
  Followers €350

  100,000 Followers Instagram

 • Plays/Views
  Plays/Views €10

  5000 Plays/Views Instagram

 • Plays/Views
  Plays/Views €15

  10,000 Plays/Views Instagram

 • Plays/Views
  Plays/Views €25

  20,000 Plays/Views Instagram

 • Plays/Views
  Plays/Views €40

  40,000 Plays/Views Instagram

 • Plays/Views
  Plays/Views €70

  70,000 Plays/Views Instagram

 • Plays/Views
  Plays/Views €100

  100,000 Plays/Views Instagram

 • Likes
  Likes €10

  5000 Likes Instagram

 • Likes
  Likes €20

  10,000 Likes Instagram

 • Likes
  Likes €35

  20,000 Likes Instagram

 • Likes
  Likes €60

  40,000 Likes Instagram

 • Likes
  Likes €100

  70,000 Likes Instagram

 • Likes
  Likes €130

  100,000 Likes Instagram

TikTok

 • Followers
  Followers €45

  5000 Followers TikTok

 • Followers
  Followers €70

  10,000 Followers TikTok

 • Followers
  Followers €105

  20,000 Followers TikTok

 • Followers
  Followers €175

  40,000 Followers TikTok

 • Followers
  Followers €300

  70,000 Followers TikTok

 • Followers
  Followers €420

  100,000 Followers TikTok

 • Plays/Views
  Plays/Views €10

  5000 Plays/Views TikTok

 • Plays/Views
  Plays/Views €20

  10,000 Plays/Views TikTok

 • Plays/Views
  Plays/Views €35

  20,000 Plays/Views TikTok

 • Plays/Views
  Plays/Views €60

  40,000 Plays/Views TikTok

 • Plays/Views
  Plays/Views €80

  70,000 Plays/Views TikTok

 • Plays/Views
  Plays/Views €120

  100,000 Plays/Views TikTok

 • Likes
  Likes €15

  5000 Likes TikTok

 • Likes
  Likes €30

  10,000 Likes TikTok

 • Likes
  Likes €50

  20,000 Likes TikTok

 • Likes
  Likes €90

  40,000 Likes TikTok

 • Likes
  Likes €165

  70,000 Likes TikTok

 • Likes
  Likes €225

  100,000 Likes TikTok

Youtube

 • Subscribers
  Subscribers €120

  1000 Subscribers Youtube

 • subscribers
  subscribers €220

  2000 Subscribers Youtube

 • subscribers
  subscribers €400

  4000 Subscribers Youtube

 • subscribers
  subscribers €750

  8000 Subscribers Youtube

 • subscribers
  subscribers €850

  10000 Subscribers Youtube

 • subscribers
  subscribers €1600

  20,000 Subscribers Youtube

 • Plays/Views
  Plays/Views €60

  5000 Plays/Views Youtube

 • Plays/Views
  Plays/Views €110

  10,000 Plays/Views Youtube

 • Plays/Views
  Plays/Views €200

  20,000 Plays/Views Youtube

 • Plays/Views
  Plays/Views €350

  40,000 Plays/Views Youtube

 • Plays/Views
  Plays/Views €500

  70,000 Plays/Views Youtube

 • Plays/Views
  Plays/Views €850

  100,000 Plays/Views Youtube

 • Likes
  Likes €15

  1000 Likes Youtube

 • Likes
  Likes €30

  2000 Likes Youtube

 • Likes
  Likes €60

  5000 Likes Youtube

 • Likes
  Likes €110

  10,000 Likes Youtube

 • Likes
  Likes €200

  20,000 Likes Youtube

 • Likes
  Likes €450

  50,000 Likes Youtube